Studio ligjore “JURIS CONSULTING” sh.p.k ofron perfaqësim ligjor dhe konsulencë juridike në fushën Penale.Përfaqsim prosesional për cdo vepër penale që rëndon mbi klientin.

Për cdo paqartësi mos ngurroni të na kontaktoni.